Tag Archives: אינדיאני

… אתה יושב מחוץ לאוהל / אירן דן

… אתה יושב מחוץ לאוהל / אירן דן

… אתה יושב מחוץ לאוהל / אירן דן
היכן שהיית בפעם הראשונה כשראיתי אותך
רזה יותר, כחוש, שקוע במצולות

אתה חייב להסדיר כמה עניינים
הזמן קצר אתה אומר
צריך לאחד את השבטים, להסתיר את הנשים והילדים
לצאת למלחמה

אינך מודע למימד הזמן, לשינויים שהתחוללו
הקרב הוכרע! האדם הלבן ניצח,
ה״אתה״ החדש כלוא בשמורה, מתנדנד מסמים, חי מקצבת סעד.
מי שהתנצר התנצר, מי שצעד בצעדת המוות צעד,
מי שברח מי שגורש ..
האדם הלבן חילק בנדיבות שמיכות חמות
נגועות באבעבועות שחורות כדי לזרוע בכם מחלות והשאר נטבחו ללא רחמים
אתה בן שטן
אין לך שם, אין בך נשמה

אתה נח, שוב נאנח, הזמן קצר
אתה ממצמץ עיניים עוקב
אחר מעופו של הנשר ופריסת כנפיו בשמיים
אחר מערבולות האש על פני השמש
השארת את הגוזלים מאחור, בקן
אתה נושא את השמיים על הכתפיים
וחושב, אני בר מזל יש לי הכול ולא כלום

 
9/5/16
Painting by Lionel Smit Art

Irene Dan's photo.

 

בארבע לפנות בוקר / אירן דן

בארבע לפנות בוקר / אירן דן

בארבע לפנות בוקר / אירן דן
עם משפטים שמתחילים מן הסוף להתחלה
ומילים שנפתחות מן הפְנִים אל החוץ

שוב אני קמה עם אנשים שהיו ואינם
אנשים שאהבו, שהספיקו לחבק
וכאלה שסתם נעלמו
*
יום אחרי יום אחרי יום, מפגש לילי
חייבים למסד את הקשר אני אומרת
מקום גדול, אולי נוח יותר
שיוכלו לרווח רגליהם
*
ובמעטפת של אימי אין אף שריר מנוון
עומדת במרכז החדר המכחול בפיה
באצבעותיה הדקיקות מנגנת על הקנבס
מפעם לפעם מרימה ראשה
לנגב את הצבע הכחול שנדבק בשיערה
*
ובפניו של אבי אין אף קמט של כעס
הפסיק לכעוס על החיים
ועל השכן שהיה באמצע הלילה
צועק בשברון לב
ברבוניה.. ברבוניה
והוא פותח את הדלת הכחולה
לרווחה ומתפייס עם עצמו
*
וגם אתה מופיע
שקט, עייף
אין תזוזה או תנועה מיותרת חסר תנועות
יושב מחוץ לאוהל עטוף שמיכה
ובפיך מקטרת דקה ושחורה ארוכה א ר ו כ ה
ממנה מיתמרות טבעות עשן כחול
מחשבה אחר מ ח ש ב ה
ואין בה טבק במקטרת
ובתוך ההמולה אתה זקן
או צעיר מדי
ואין לך מה להציע
אתה שם,
אינני מכירה אותךָ אבל מרגישה
את העולם הזה שלךָ
או איך שלא תקרא לזה, את הנפש שלךָ
אני נכנסת לתוך המנהרה
שואלת
מה מַעֲשֶיךָ במעשייה

ואתה עונה שקט, עייף
רַבּוּ מעשי, אַתְּ מנת חלקי
אני האינדיאני,
רוח צפונית
ויום אחד נתאחד
*
5/3/16

Painted by Bo Bartlett, American realist painter

Irene Dan's photo.