Tag Archives: מדבר

היא אשר לא זכרה / אירן דן

היא אשר לא זכרה / אירן דן

היא / אירן דן

היא אשר לא זכרה
את שמה, נחבאת באור היום
הולך ובא, מאיר ומחשיך 
ונוגס תאנים בשימלתה
ובילדים שהיו רצים וצועקים
אחריה, אין לה שם
אין לה
היתה שומעת אותם צועקים
נאחזים ותולשים מעליה, פוצעים ובוצעים
את התאנים, ממלאים אותם בורות פיהם
מעבר לקיבולת קולם, מפוררים
את חוטי האריג בזה אחר זה
חושפים את נפשה

היא אשר לא זכרה
שמעה אותו קורא בשמה
נע ונופל עמוק בחיקה,
כורך זרועותיו סביבה
מפיח בה את רוחו
בוכה וצוחק הוא עצמו לא מבין
ונמהל בנפשה, אומר לה,
באתי
30/7/16

Painted by Reem Yassouf – Syrian Artist

Irene Dan's photo.

היא חיפשה בנפשה / אירן דן

היא חיפשה בנפשה / אירן דן

היא חיפשה בנפשה / אירן דן

היא חיפשה בנפשה
את מספר הסיפורים
שהיה לעת ערב פותח כפות ידיו
וליבו פועם פעימות מדבר.
הוא סיפר לה על החול חסר המרצפות
והשטיחים הפרסיים,
חסר הזמן והמחוגים
ומדליונים מזהב היו ממלאים את השמש
ונתלים על עמודי המדבר,
מרדימים את התנים הממררים בבכי,
רחוקה מרעשי העיר והדחפורים
שהיו חופרים בורות עמוקים
ועוקרים את האור מארובות העיניים
כדי שלא יראו, האבות והבנים,
איך מסביבם בא ההרס.

באה בקרבו, בשמלתה
אשר נתפרו בה מעט מילים
שהבריחה מן התופת.
אם תרצי, אמר
אחכה לך בפתח המערה
לשם הגיע כול מי שפסע אי פעם
בדרך החולות ולא חזר.
פושטי היד היושבים בכניסה
ישאו אותך אלי, אם תבקשי.
אחלוק איתך את ביתי
ופת לחם, פה אל פה, אשקה אותך מֵימַי.

 

28/7/16
Painted by Reem Yassouf – Syrian Artist

Irene Dan's photo.