היא אשר לא זכרה / אירן דן

היא / אירן דן היא אשר לא זכרה את שמה, נחבאת באור היום הולך ובא, מאיר ומחשיך  ונוגס תאנים בשימלתה ובילדים שהיו רצים וצועקים אחריה, אין לה שם אין לה היתה שומעת אותם צועקים נאחזים ותולשים מעליה, פוצעים ובוצעים את התאנים, ממלאים אותם בורות פיהם מעבר לקיבולת קולם, מפוררים את …

היא חיפשה בנפשה / אירן דן

היא חיפשה בנפשה / אירן דן היא חיפשה בנפשה את מספר הסיפורים שהיה לעת ערב פותח כפות ידיו וליבו פועם פעימות מדבר. הוא סיפר לה על החול חסר המרצפות והשטיחים הפרסיים, חסר הזמן והמחוגים ומדליונים מזהב היו ממלאים את השמש ונתלים על עמודי המדבר, מרדימים את התנים הממררים בבכי, רחוקה …