אור נאחז בחלונות / אִירֵן דָּן

אור נאחז בחלונות / אִירֵן דָּן ***************** לעתים הייתי יותר אני ולעתים פחות עזבתי את בית האבן על ההר, חייתי זכרונות של אחרים, אהבתי אמהות לא שלי, צעדתי לצידן זכרתי אור נאחז בחלונות ונופל הושטתי ידיים אליךָ לשתות מים נובעים מן הסלע נמצאתי איתךָ בתהומות הכאב נשאתי בזרועותי את בננו …