אי- סדרים / אירן דן

אי- סדרים / אירן דן ******** אי- סדרים בלב הכתיבה שֶׁלָּךְ אי- סדרים, אמר אביאךְ אל יששכר שחרט על דלתו בית מלאכה לאי-סדרים. אלנבי עשרים. ותלה בכניסה סכין ואִזְמֵלים, אביאךְ. יששכר ישקה אותךְ סם שינה. יפתח וינבור ינבור וימצא יכרות וישליך יתפור ויסגור ואת לא תזכרי עוד את ליבךְ שפעם …