בשכונת מחלול תל-אביב 1963 / אירן דן

בשכונת מחלול תל-אביב 1963 / אירן דן איש הולך בשדרת בן גוריון . בן גוריון עצמו. אז לא קראו לה על שם בן גוריון. אני חושב שיכלו גם לקרוא לה על השם שלי ושל אחי, אריק ויוסי.. גם אנחנו היינו שם. ילדים בצמיחתה של תל אביב ובן גוריון צועד. ואנחנו …