אור בהיר / אירן דן

אור בהיר / אירן דן ******** מכוסים טל היינו אני ואתה תחת עץ-התפוחים, שעלה הבוקר, ניתקו כול התפוחים כולם, נפלו באחת ועירום עמד העץ שצימח פעם אור בהיר ועלים ירוקים. ברצוני נפלו התפוחים אדומים בחלום, שידעתי זו אהבה מן הדלת עד הסוגר, שזכיתי בְּךָ ובתפוח והיינו עדן. — Picture by …