סיכום לידה / אירן דן

סיכום לידה     /     אירן דן ביום שלישי נולדה בת, כך כתוב. במשקל שלושה קילוגרמים נולדה. נולדה בלידה נרתיקית רגילה ריאות בשלות אוושה שקטה בלב. שעת הלידה הפעימה הראשונה הכול נמצא בסיכום רשום ושמור עם שאר סרטיפיקטים בתוך דממת שתיקה בארכיב פואטי זנוח מתחת לאדמה מתחת לבניינים מתחת לעיר ביירות שנולדה …