מגדל הרוחות / אירן דן (חלקו השני של השיר ״עד יִתֹּם היום״)

מגדל הרוחות / אירן דן (חלקו השני של השיר ״עד יִתֹּם היום״ אשר נכתב בנשימה ..) סליחה שדעתי תכופות מוסחת מן הרוח המבדרת שמלתי ומפיחה בה חיים שתינוקות ניתקים אחד אחד מגופי. סליחה שאני כותבת כול העולה על רוחי ונושאת את הרוח עימי אל מבוא ביתךָ. סליחה שאחזתי ידךָ, והיפצרתי …