Tag Archives: נייר

ישבתי/ אירן דן

ישבתי/ אירן דן

ישבתי/ אירן דן
וכשנגמר הנייר
נגמר
וכשקראתי לאריק
קראתי
כי זה מה שאני עושה.
(בדרך כלל גם מתלוננת)
לפעמים גם חולמת תוך כדי.
וכשנגמר הנייר
נזכרתי
בבדידות של אחרים
בעיקר של עצמי
ובז׳סטה של משוררים אחפש את הנייר
עליו כתבתי שיר
(בדרך כלל רחוק ממושלם)
אנגב

29.8.2015
אולי יצמיח עלים אולי יועיל