זה שירךָ / אירן דן

זה שירךָ / אירן דן ******** החיים הקטנים של הגוף והחיים הגדולים של הנפש שהיו הסכמים והפרתם שכתבתָּ על ירושלים העיר שחלתה ברוח שטות ועלינו שחלינו באהבה עצמית. ואני ידעתי לא תוכל עוד העיר לשניכם שרק אחד ישרוד שעצר ליבךָ דום על ספסל בני עירךָ נישמרו המילים במחברת, מהדהדות היו …