מקודשים / אִירֵן דָּן

מקודשים / אִירֵן דָּן ********* טיילתי בין ערביים בשדות החיטה חשתי בטעם הרוח על השפתיים בחיים קדומים היינו כרוכים זה בזה מקודשים בטבעת שיבולים עצמתי עיניים, ראיתי אותךָ, שמעתי את לבךָ נִבְקַע לשניים. — Painted by: Robert Heindel American painter (1938-2005) "White Linen"