בחבל אנדלוסיה / אירן דן

בחבל אנדלוסיה    /     אירן דן גדלים יותר עצי זית מאנשים, יותר קרדינלים ממלכים. בשמש הצהריים איכר קשיש נם תחת עץ הזית, עיניו עצומות. בפיו טעם הפרי. עמו נם בהיחבא אלוהים ארוך-רגליים. אין צורך לחבוט בו באלות או לנענעו הפרי בשל כמעט נופל. בבית שלי חי עץ זית בודד. והיו המבוגרים סובבים …