Tag Archives: אנדלוסיה

בחבל אנדלוסיה / אירן דן

בחבל אנדלוסיה / אירן דן

בחבל אנדלוסיה    /     אירן דן
גדלים יותר עצי זית מאנשים,
יותר קרדינלים
ממלכים.

בשמש הצהריים
איכר קשיש נם
תחת עץ הזית,
עיניו עצומות. בפיו טעם הפרי.
עמו נם בהיחבא
אלוהים ארוך-רגליים.

אין צורך לחבוט בו
באלות או לנענעו
הפרי בשל
כמעט נופל.

בבית שלי
חי עץ זית בודד.
והיו המבוגרים
סובבים סביבו וסביב עצמם
עם גרזנים, מקלפים את קליפתו
וחוזרים וסובבים סביב העץ הערום.
אחריהם היו מגיעים הילדים
זה אומר שלי
וזה אומר שלי
זה רוצה לבקעו
וזה לתלות עליו חבל
ובקצה החבל
לולאה.
שיר שכתבתי בביקור באנדלוסיה,
פסח 2016

Olive Tree painted by Van Gogh
(From daydream tourist)

Irene Dan's photo.