Tag Archives: אלמנך הלב

אַלְמָנָךְ / אירן דן

אַלְמָנָךְ / אירן דן

אַלְמָנָךְ / אירן דן
*****
אַלְמָנָךְ
הלב.
זריחה באהבה
ליקוי-חמה
הִתְכַּלּוּת

ליבי מת
שהָלָכְתָּ
ממני

התגלגל
לפרפר
בן יום
שהיה פותח כנפיו ומתעופף
נוחת על ליבךָ

לראשי הינומה
רותם-המדבר
המתמלא פרחים לבנים
ארבעת ימים בשנה.

Painted by Tamara Faijoo
(From featherofme . com)

חבר פייס שלח לי את תחושותיו לשיר שהעליתי ״אלמנך״, שריגש אותי מ מ ש .. תודה מקרב לב.. אני מפרסמת ברשותו ובעילום שם.. וביקשתי כזה לכול שיר שלי 😊

ניתוח אלמנך " אלמנך מתאר בדרך כלל את המתרחש בתחום מסויים בתקופה קצובה ……….אלמנך יכול להכיל מידע אסטרונומי כמו זמני הזריחה והשקיעה של השמש או הירח ליקוי חמה או ירח וכן זמני גאות ושפל " (מתוך ויקיפדיה ) רותם המדבר "בעת פריחת רותם המדבר בחודשי החורף הוא מתכסה בתפרחת מרהיבה של פרחים פרפרניים קטנים, לבנים עם כתם סגול קטן. פרחי הרותם עשירים בצוף. ההאבקה נעשית על ידי חרקים….." (מתוך ויקיפדיה) "אלמנך הלב" מתאר את המחזוריות של לב אוהב : זריחה לקוי חמה התכלות ומוות מחזוריות של גאות ושפל כמו הרותם שממית את ענפיו בתקופת היובש ומחייה אותם מחדש בחודשי החורף. מחזור הגאות קצר, ארבעה ימים בשנה בלבד שבהם לראשה הינומה מרהיבה של פרחים עשירים בצוף המזמינים , מפתים את הפרפר (יציר ליבה , ) לנחות ולהשיב לה חיים ואהבה במחזור נוסף של גאות ושפל אַלְמָנָךְ / אירן דן

No automatic alt text available.