Tag Archives: אלכסנדר

כשתפתח את הדלת אלכסנדר/ אירן דן

כשתפתח את הדלת אלכסנדר/ אירן דן

הלוואי והמילים יעטפוך ההולך באהבה
והנשאר בנחמה…

כשתפתח את הדלת אלכסנדר/ אירן דן
תראה אותו שם (את סבא)
מחכה בחדר המשחקים
מקטרת בפיו מחויך בטבק
מסדר מערבב קוביות.
הכול שם נמחק אמרה האחות
הכול מוכן ליציאה
רק את הדרך אליך יזכור אלכסנדר 

25.8.2015